LEIKTEC - IT consulting

Meníme vízie na úspešnú realitu

Služby a riešenia

Spoločnosť LeikTec poskytuje kvalitné IT služby a riešenia pre stredné a veľké podniky, organizácie pôsobiace v energetickom priemysle a pre finančný a verejný sektor. Ponúkame služby podnikových aplikácií, systémových integrácií, dátových integrácií, cloud computingu, vývoja aplikácií, údržby a podpory aplikácií, IT outsourcingu a poradenské služby na základe najlepších osvedčených postupov a najmodernejších technológií.

Technologie